INFORMÁCIA z vyhodnotenia predložených ponúk na zadávanú podlimitnú zákazku na predmet obstarávania Rekonštrukcia chodníka Čunovo-ul. Na hrádzi. /* */

INFORMÁCIA z vyhodnotenia predložených ponúk na zadávanú podlimitnú zákazku na predmet obstarávania Rekonštrukcia chodníka Čunovo-ul. Na hrádzi.

INFORMÁCIA

z vyhodnotenia predložených ponúk na zadávanú podlimitnú zákazku na predmet obstarávania Rekonštrukcia chodníka  Čunovo-ul. Na hrádzi.

informácia

Autor

Komentovanie je vypnuté.