OZ Priatelia Čunova | Čunovo /* */

OZ Priatelia Čunova

Hlavným predmetom nášho OZ je vodácka činnosť pre občanov MC Čunovo.  Organizovanie splavov, prilákať mladých ľudí k vodáctvu, k rybárstvu, k vzťahu k prírode a jej ochrany.Svojou činnostou sme prilákali už 25% učasť občanou z Mladého Čunova na spoločných podujatiach . Tak isto prevádzame s členmi i nečlenmi technickú stránku udržby motorových člnov a nemotorových plavidiel.