Stavebný úrad | Čunovo /* */

Stavebný úrad

Oddelenie územného konania a stavebného poriadku

 Kontaktné informácie:

Oddelenie územného konania a stavebného poriadku plní úlohy preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného konania a stavebného poriadku. S platnosťou od 1.1.2012 je nový spoločný stavebný úrad pre Mestské časti Bratislava – Čunovo, Jarovce, Rusovce bude sídli v budove miestneho úradu v Rusovciach, Vývojová 8, 851 10 Bratislava. Úradné hodiny pre nový spoločný stavebný úrad sú rovnaké ako má miestny úrad v Rusovciach.

Pondelok       od 8,00 hod. do12,00 hod.             od 13,30 hod. do 17,00 hod.

Streda            od 8,00 hod. do12,00 hod.             od 13,00 hod. do 15,30 hod

Piatok            od 8,00 hod. do 12,00 hod.

 
Odborní pracovníci:

 

Ing. arch. Alena Briganová
Tel.: + 421-2-68207018
E-mail : briganova@bratislava-rusovce.sk

 

Ing. Ivona Krchňáková
Tel.: + 421-2-68207019
E-mail : krchnakova@bratislava-rusovce.sk

 

Ing. Zuzana Kubánková
Tel.: + 421-2-68207019
E-mail : kubankova@bratislava-rusovce.sk

 

 

Agenda rozvoja bývania – podrobné informácie

 

Ing. Jana Macková
Tel.: + 421-2-68 286 892
E-mail: jana.mackova@petrzalka.sk
Kancelária : Kutlíkova 19, Bratislava č. 709, 7. poschodie