Zasadnutia | Čunovo /* */

Zasadnutia

Plán zasadnutí miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Čunovo na rok 2015

 

Zasadnutia miestneho zastupiteľstva sa konajú spravidla v zasadačke miestneho úradu o 17.00 hodine.

12. marec 2015

14. máj 2015

30. jún 2015

10. september 2015

29. október 2015