Prieskum trhu | Čunovo /* */

Prieskum trhu

Výzva na predloženie cenovej ponuky:

Vypracovanie cenovej ponuky na vyhotovenie projektovej dokumentácie na zmenu funkčného využitia jestvujúceho objektu na zdravotné stredisko v MČ Bratislava-Čunovo

Prieskum trhu zdravotné stredisko

Vypracovanie cenovej ponuky na vyhotovenie projektovej dokumentácie objektu dvojgaráž o rozmeroch 6,5 m  x  8 m v termíne do 02.09.2015 do 12,00 hod.

Areál Požiarnej zbrojnice

Prieskum trhu – PD garáž

 

Vypracovanie cenovej ponuky na zmenu spôsobu vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody v objekte hasičskej zbrojnice v mestskej časti Bratislava-Čunovo

Hasičská zbrojnica-cenová ponuka