Uznesenia | Čunovo /* */

Uznesenia

Uznesenia z ustanovujúceho MZ zo dňa 16.12.2010
1. riadne zasadnutie MZ zo dňa 25.01.2011
2. riadne zasadnutie MZ zo dňa 31.03.2011
3. riadne zasadnutie MZ zo dňa 19.5.2011
1. mimoriadne zasadnutie MZ zo dňa 28.4.2011
4. riadne zasadnutie MZ zo dňa 28.6.2011
2.mimoriadne zasadnutie MZ zo dňa 04.08.2011
5. riadne zasadnutie MZ zo dňa 22.09.2011
3. mimoriadne zasadnutie MZ zo dňa 25.10.2011
6. riadne zasadnutie MZ zo dňa 10.11.2011
7. riadne zasadnutie MZ zo dňa 15.12.2011
8. riadne zasadnutie MZ zo dňa 9.2.2012
9. riadne zasadnutie MZ zo dňa 29.3.2012
4. mimoriadne zasadnutie MZ zo dňa 23.4.2012
14. riadne zasadnutie zo dňa 17.12.2012
10. riadne zasadnutie MZ zo dňa 24.05.2012
11. riadne zasadnutie MZ zo dňa 28.06.2012
12. riadne zasadnutie MZ zo dňa 02.10.2012
13. riadne zasadnutie MZ zo dňa 8.11.2012
15.riadne zasadnutie MZ zo dňa 31.01.2013
16. riadne zasadnutie MZ zo dňa 21.3.2013
5. mimoriadne zasadnutie MZ zo dňa 22.04.2013
17. riadne zasadnutie MZ zo dňa 23.5.2013
18. riadne zasadnutie MZ zo dňa 25.6.2013
19. riadne zasadnutie MZ zo dňa 24.9.2013
20. riadne zasadnutie MZ zo dňa 14.11.2013
21. riadne zasadnutie MZ zo dňa 10.12.2013
22. riadne zasadnutie MZ zo dňa 19.2.2014
23. riadne zasadnutie MZ zo dňa 30.04.2014
24. riadne zasadnutie MZ zo dňa 25.6.2014
25. riadne zasadnutie MZ zo dňa 10.09.2014
26. riadne zasadnutie MZ zo dňa 29.10.2014
Uznesenia z ustanovujúceho MZ zo dňa 15.12.2014
1. riadne zasadnutie MZ zo dňa 29.12.2014
2. riadne zasadnutie MZ zo dňa 12.03.2015

1. mimoriadne zasadnutie MZ zo dňa 29.04.2015

3. riadne zasadnutie MZ zo dňa 14.05.2015

4. riadne zasadnutie MZ 30. 06. 2015 

Uznesenia 2. mimoriadne MZ 25.08.2015