Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov /* */

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme na území hl.mesta SR Bratislavy od 6.7.2015 od 10.00 hod. až do odvolania

čas zvýšeného nebezpečenstva

Autor

Komentovanie je vypnuté.