HKD Čunovo | Čunovo /* */

HKD Čunovo

Chorvátsky kultúrny spolok Čunovo ( Hrvatsko kulturno društvo Čunovo – HKD ) pôsobí od roku 1989 a jeho hlavným cieľom je zachovávanie kultúrneho dedičstva chorvátskych predkov, najmä jazyka, piesní a ľudových zvykov. V rámci HKD Čunovo pôsobí od roku 2000 tamburášska skupina Čunovski Bećari, ktorá má pestrý repertoár chorvátskych i gradišćanských piesní, s ktorými vystupuje doma i v zahraničí na kultúrnych podujatiach, zábavách i súkromných akciách ako sú svadby a oslavy. Do dnešného dňa vydali 3 CD, na ktorých sa nachádzajú staré čunovské piesne a 1 vianočné CD spolu s MJD Jandrof ( Jarovce ). V septembri roku 2012 bola založená tamburášska skupina Konjic, v ktorej sa učia hrať na tamburici deti z Čunova a Jaroviec vo veku od 5 do 18 rokov. HKD Čunovo organizuje množstvo podujatí ako Chorvátske dni, Chorvátsky ples, Adventné popoludnie a iné, spolupracuje s ostatnými chorvátskymi spolkami na Slovensku ako aj v zahraničí a aktívne sa podieľa na dianí v mestskej časti.

Motto:
„Čunovski bećari to smo mi, da nismo andjeli to znaju svi i kako lipo igramo to vam sad pokažemo.“
„ Čunovski bećari, to sme my, že nie sme anjeli to vedia všetci a teraz vám ukážeme, ako pekne hráme.“

www.hkd-cunovo.sk

https://www.facebook.com/HKDCunovo/timeline